Alkoholpolitik

För att förändra samhället krävs politisk påverkan. Det räcker inte med enskilda individers ansvarstagande för att förändra alkoholsituationen. Beslutsfattare i politiska församlingar på olika nivåer måste ta initiativ till och genomföra åtgärder.

I november 2017 mötte vi politiker i Finspång och Söderköping. Intresset i Finspång var svagt men i Söderköping kom sex politiker från fyra partier och fick lyssna till länsnykterhetskonsulenten Anna Fjelltjärn berätta om medberoende och Per-Åke Andersson leda ett samtal om vad politikerna kan och måste göra för de barns skull som växer upp med vuxna som dricker mycket eller missbrukar.

Den 12 februari möter vi politiker i Motala med samma upplägg med medberoende främst ur barns perspektiv.

Den 18 januari hade Per-Åke Andersson en föredragning i Region Östergötlands beredning för folkhälsa om alkohol och cancer baserat på forskningsrapporten från 2016 med namnet Alkohol och cancer i rapportserien Alkoholen och samhället. Vi har inlett ett samarbete med professor Maria Albertsson på onkologen på US i syfte att förmå politikerna att prioritera förebyggande åtgärder eftersom alkoholens belastning på sjukvården är betydande. Maria Albertsson kommer att möta beredningen senare under våren med sitt kliniska perspektiv. Här finns länk till forskningsrapporterna.

Under våren kommer fler möten med politiker att ske bl.a. i form av Drogkampen. Detta är en del av vår satsning på att uppmärksamma alkoholfrågan i valrörelsen.

Alkoholpolitik på hemmaplan
971276_587410704634986_1590742636_n
Alla föreningar kan driva alkoholpolitik i sin kommun! Här hittar ni vår folder: alkoholpolitisk inspiration i utskriftsformat om ni vill skriva ut till föreningsmöte.

Man behöver inte vara en slipad debattör eller kunna all statistik utantill.
Det som krävs är engagemang.
Engagemang är nånting som vi vet att ni har och
därför har vi gjort en liten sammanställning på
alkoholpolitiska aktiviteter alla kan göra:

 • Lär känna en lokalpolitiker! Bjud in en/flera till ett föreningsarrangemang.
 • Lär känna kommunens drogsamordnare. Ge samordnaren en stund på ett möte att berätta om sitt arbete i kommunen.
 • Servera alkoholfri dryck till kommunfullmäktiges ledamöter.
  Kan med fördel serveras med ett lokalt flygblad om alkoholfria zoner i kommunen…
 • Anordna en alkoholpolitisk kväll där samtliga lokalpolitiker bjuds in. Programmet kan innehålla: ”IOGT-Idioter Och Gamla Tanter eller?” IOGT-NTO Östergötland presenterar varför vi behövs i länet.
  Kommunens drogsamordnare
  Inspirerande föreläsare mm…
 • Anordna Drogkampen/ANT-quiz för kommunens politiker, gärna i egna lokaler.
 • Skriv ett brev till kommunstyrelsen och erbjud era tjänster att hjälpa kommunen göra/revidera lokalt alkoholpolitisk policy.
 • Se till att ni har eldsjälar ifrån er förening som går distriktets Presskontakter och insändareworkshop.
 • Skriv/ring in insändare och reagera på lokala alkoholpolitiska frågor. Distriktskonsulenten ska tillsammans med Er arbeta fram en insändarbank som alla kan använda sig av.
 • Lyft det positiva i vår nyktra gemenskap i en insändare. Ger gratisreklam till våra aktiviteter samtidigt som det visar varför vi behövs.
 • Se till att biblioteken i er kommun ställer ut IOGT-NTO och NBV´s bildutställning Ungas drickande—Vuxnas ansvar.
 • Vässa era argument genom att gå studiecirkel hos NBV. Heta tips är: Alkokoll, EU och alkoholen eller Tajming, Kunskap och lite tur.
 • nbv.se/ostergotland för mer inspiration. Ni är alltid välkomna att höra av er till oss för stöd eller hjälp att genomföra aktiviteter.
  Ni är också välkomna att engagera er i alkoholpolitiska gruppen, vi behöver fler.
  Kontakta Per-Åke Andersson, tel. 0122-201 30, 0708 50 59 15, e-post:
  per-ake.andersson@iogt.se

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00