Drogkampen avgjord mellan de politiska partierna I Linköping!

IOGT-NTO Drogkampen har inlett Folknykterhetens vecka med att arrangera Drogkampen för de politiska partierna i Linköping. Partierna fick 20 frågor att lösa och man kämpade med stort engagemang. Vänsterpartiet diskuterade mest för att enas om rätt svar. Det räckte dock inte eftersom Liberalerna ändå tog hem segern. Miljöpartiet kämpade tappert och kom trea.

Det blev många intressanta kommentarer och diskussioner kring flera angelägna områden. Hur nollningen kan förbättras väckte särskilt intresse och där kommunens Ungdomsombud Albin Sjöberg hade många tankeväckande idéer. Daniel Andersson, ordförande i Omsorgsnämnden, berättade att Linköpings kommun nyligen beslutat om särskild satsning kring tidiga insatser. Möjligheterna till stöd för tidigare missbrukare, stöd till barn i missbruksfamiljer och förebyggande insatser var annat som togs upp.

IOGT-NTO tog särskilt upp frågor kring alkoholreklam som också ingår i kampanjen kring Folknykterhetens vecka. Unga utsätts särskilt hårt för reklamen varför IOGT-NTO vill sätta stopp för alkoholreklamen på sociala medier, där unga som grupp är överrepresenterade och där de utsätts som mest av industrins marknadsföring. IOGT-NTO vill också stoppa alkoholreklamen i tidningar.

Folknykterhetens vecka fortsätter under parollen Alkoholstör: http://alkoholstor.se/

Liberalerna vann Drogkampen i Linköping

Liberalerna vann Drogkampen i Linköping 2017

Av: , 2017-05-23

Kommentarsfältet är stängt.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00