LF 2995 Urban Hjärne

IOGT-NTO föreningen Urban Hjärne samlas på sina månadsmöten i föreningshuset Gamla Småskolan i Nykyrka. Hjärtligt välkomna! imagehandler.ashx

Månadsmöten 2016

  • Tisd.   12   januari     kl. 15,00
  • Tisd.   16   februari   kl. 15.00       ÅRSMÖTE
  • Tisd.   15   mars       kl.   15,00
  • Tisd.   12   april       kl.   15.00
  • Sönd. 22 maj         kl.   14.00       sommaravslutning Övralid
  • Tisd.   30   augusti   kl.   15.00
  • Tisd.   11   oktober   kl.   15.00
  • Tisd.   8   november kl.   15.00

BALLONG

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00