Debattartikel: Barn har full koll på vuxnas drickande

Redan efter två glas vin upplever barn att vuxna förändras, de ”pratar högre” eller ”beter sig lite konstigt”. Med kampanjen Vit Jul vill vi lyfta frågan om hur barnen känner sig när vuxna dricker alkohol.

Vit jul-kampanjens syfte är att göra julen till barnens högtid genom att få fler vuxna att välja alkoholfritt under julhelgen. Vi anordnar också jullovsaktiviteter för att barn och unga som inte kan eller vill vara hemma ska ha någonstans att ta vägen när skola och fritidsaktiviteter har stängt.

Under alla år som IOGT-NTO-rörelsen arbetat med Vit jul-kampanjen har samma motargument dykt upp; ”Barnen märker inte om jag dricker några glas till maten”. Men undersökningar visar att barn märker skillnad i vuxnas beteende på ett mycket tidigare stadium än vad vuxna själva tror. Så i år tar kampanjen ett annat grepp och frågar barnen: Hur mycket kan man dricka innan man förändras?

Barnens svar om vuxnas drickande är ofta avslöjande. Det som den vuxne tycker känns skojigt och mysigt upplever barnen snarare som konstigt och obehagligt. Alltför många barn möter också julen med en klump i magen. För dem är jullovet mer oro än förhoppning. Även julhelgen med de närmaste möts med blandade känslor där många barn känner oro istället för glädje.

Vi vill därför få vuxna att sätta barnen i centrum under julfirandet och fundera på hur man bäst gör julen till barnens högtid. Vuxna bör samtala med varandra om vad som är viktigt under julen och hur barnen får känna närhet, tilltro och trygghet. Vi är övertygade om att en Vit jul utan alkohol är en bra grund för detta.

Med kunskapen om barns upplevelser följer också ett ansvar för oss vuxna, ett ansvar för våra egna och andras barn i samhället. Därför är vår önskan att fler vuxna tar detta ansvar och väljer att fira jul utan alkohol. Vi uppmanar till en vit jul utan alkohol av solidaritet till barnen och av solidaritet till andra vuxna med alkoholproblem. Låt barnen stå i centrum så att alla barn kan få längta till och berätta om en vit, god jul.

Junis Östergötland                         UNF Östergötland
Birgitta Westerberg                       Benjamin Larsson

NSF Östergötland                            IOGT-NTO Östergötland
Karolina Jönsson                             Jan-Ove Ragnarsson

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00