Förebyggande arbete

Alkohol och andra droger är allvarliga hinder för såväl individens som samhällets utveckling. Därför bygger vårt sociala arbete på åtgärder riktade till såväl människor, medel som den sociala miljön. IOGT-NTO:s mål för det sociala arbetet 2002–2003 Vi vill medverka till en förbättring av rehabilitering och levnadsvillkor för människor som hamnat i beroende av alkohol och andra droger. Det gör vi genom att fler nyktra missbrukare och deras anhöriga engageras i IOGT-NTO:s arbete. Målgrupper för IOGT-NTO:s sociala arbete Genom vårt sociala arbete når vi: Missbrukare och deras familjer. Före detta missbrukare och deras familjer. Andra organisationer som bedriver socialt arbete. Socialt engagerade personer i samhället, exempelvis inom sjukvården och socialvården. Verktyg i det sociala arbetet Vårt sociala arbete bygger på nätverk och på våra utbildningar och seminarier. Här spelar vårt behandlingshem Dagöholm och våra folkhögskolor Tollare och Wendelsberg en central roll. Runt om i landet finns olika former av kamratstöd för missbrukare. Läs vidare under rubrikerna kamratstöd och Familjeklubbar.

Exempel på detta kan vara skolinformationer, utbildning av politiker och tjänstemän i kommunerna, aktiviteter som VIT JUL, TÄNK OM, STOPPA ALKOVÅLDET, Drogkampen, frukostmöten, apeller på gator och torg, insändare m.fl.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00