Folknykterhetens vecka

Folknykterhetens vecka har firats i maj i många år, teman och sakfrågor har växlat över åren. Alkohol orsakar stora sociala och ekonomiska kostnader i samhället, i familjer och för individer och det är därför IOGT-NTO finns.

2017 fokuserade IOGT-NTO särskilt på den stadigt ökande alkoholreklamen vi ser överallt omkring oss. Alkoholreklamen har sedan början av 2000-talet bara ökat. Nu ser vi reklam för flera miljoner kronor varje dag, mer än en miljard kronor om året. När vi slår upp dagstidningen, kollar på tv, eller är ute på internet så är det inte konstigt om det ibland känns som bag in boxen tar upp mer plats än nyheterna.

Alkoholreklamen har ökat explosionsartat de senaste 10 åren. Unga exponeras varje vecka för 1170 alkoholbudskap. Det formar en bild av att alkohol är en förutsättning för att umgås, fira och festa. Alkoholnormen utgår från att vuxna dricker alkohol och gör det svårt för den som inte vill eller kan dricka alkohol att tacka nej. Det är en norm som styr var, när och hur vi ska dricka alkohol och den skapar förväntningar på hur vi ska bete oss.

Alkoholreklam får inte riktas mot unga under 25, trots det ser verkligheten helt annorlunda ut. Unga utsätts för mer alkoholreklam än någon annan grupp. Förutom att det direkt går emot svensk lagstiftning så skapas en norm bland unga där alkohol genom reklamen romantiseras.

”Jag har mest sett ölreklamer på Youtube, och där är alla väldigt glada och tycker att det är jättekul”. Så säger en 15-årig flicka i ett reportage om alkoholreklam i sociala medier, i Sveriges Radios Studio Ett.

Nu driver vi kampanjen Alkoholstör. När vi drev den inför valet 2014 skrev en majoritet av riksdagskandidaterna under på att lagstiftningen kring marknadsföring av alkohol borde skärpas. Resultatet från våra lagstiftare väntar vi fortfarande på, samtidigt som engagemanget från svenska folket är stort. När vi förra gången drev kampanjen Alkoholstör ökade anmälningarna av reklam till Konsumentverket med 800 procent.

Det är inte rimligt att unga utsätts för dubbelt så mycket alkoholreklam som gemene man, och det är inte rimligt att sociala medier, där unga idag tillbringar en stor del av sin tid, fylls av romantiserande och normaliserande alkohol-inlägg. En forskningsöversikt visar tydligt att ungas konsumtion ökar och debutålder minskar för varje reklaminslag de exponeras för.

Vi ser inte reklam för cigaretter och snus i tidningar längre. Insikten om deras påverkan på folkhälsan skapade en allt mer restriktiv lagstiftning med folkhälsan i fokus. Det är hög tid att också stoppa alkoholreklamen. För våra unga, för de familjer och individer som drabbas och för ett samhälle där människor får välja fritt utan att alkoholindustrin pådyvlar oss hur fest och framgång ska firas.

IOGT-NTO har två tydliga krav.

  • Stoppa alkoholreklamen på sociala medier, där unga som grupp är överrepresenterade och där dom utsätts som mest av industrins marknadsföring.
  • Stoppa alkoholreklamen i tidningar.

Läs mer om kampanjen Alkoholstör: http://alkoholstor.se/

Alkoholstörningsjouren är öppen för dig som tröttnat på alkoholreklamen:
http://alkoholstor.se/alkoholstorningsjouren

Alkoholstör-logga-600x172-556x159

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00