IOGT-NTO söker personal

IOGT-NTO söker personal som verksamhetsutvecklare  och teamchefer.

I hela Sverige söker vi verksamhetsutvecklare och teamchefer till de nya konsulentteam som ska bildas i början av 2018.
I Östergötland söker vi dessutom en vikarie.

Sista ansökningsdag är 2018-01-15.

Här är mer information (som sökande väljer du team i ansökningsformuläret):

Länk till teamchefstjänsterna:
https://iogt.mynetworkglobal.com/?jobtoken=1803cda842e44df85d2245cfb05c0a0923ead366a

Länk till verksamhetsutvecklartjänsterna:
https://iogt.mynetworkglobal.com/?jobtoken=18bd3f86cbe3d84584a0a70e311ad589dfe528750

Länk till verksamhetsutvecklartjänsterna vikariat
https://iogt.mynetworkglobal.com/se/?jobtoken=1df7c7fc59f731d6c9552c577899fd266f802272c

Välkommen med din ansökan!

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00